Olle Magnus Abrahamsson, f. den 24 oktober 1946

1963 Realexamen som privatist vid Johannes samrealskola i Malmö

1967 Studentexamen vid Uddevalla högre allmänna läroverk

1973 Jur.kand. vid Lunds universitet

1973-75 Tingsnotarie vid Sunne tingsrätt

1976 Hovrättsfiskal vid Hovrätten för Västra Sverige

1977-84 Tingsfiskal i Arvika tingsrätt

1984 Hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige

1985-87 Sekreterare i Betalningsansvarskommittén

1987-90 Föredragande i Riksdagens lagutskott

1990 Rättssakkunnig i Justitiedepartementet

1993 Kansliråd i Justitiedepartementet

1995 Departementsråd i Justitiedepartementet

1998-2013 Rättschef i Justitiedepartementet

2004-08 Ordförande i Integritetsskyddskommittén

2010-13 Ordförande i Namnlagskommittén

Ensamutredare av frågor om s.k. civilkurageplikt (SOU 2011:16), Allmänna sammankomster på offentlig plats (Ds 2008:53), Upphovsrätt och handlingsoffentlighet (Ds 2005:54) och Kungörande i PoIT (Ds 2005:2).

Medverkan i utredningar om konkurrenslagstiftning (SOU 2006:99), EU:s utvidgning (SOU 1997:159), Sveriges anslutning till EU (SOU 1994:10), koncernredovisning (SOU 1994:17), Historiska arrenden (SOU 1991:85), Ansvarsgenombrott (1987:59) och Efta-domstolens organisation. Ämnesredaktör i Karnov. Svensk representant i Europarådets styrgrupp för rättsligt samarbete. Styrelseledamot i Föreningen för lagstiftningslära, medlem i juristrådet för Centrum för rättvisa,